Sporta inovācijas

Mēs visi, vairāk vai mazāk, esam saskārušies ar dažādiem sporta veidiem. Dotajā laikā, sporta inovācijām (jauninājumiem, jaunievedumiem) tiek piešķirta papildus uzmanība. Tas ir saistīts ar mūsu valsts, lielām un nopietnām izmaiņām ekonomikā, politikā, cilvēka garīgajā dzīvē. Visas šīs izmaiņas ir skārušas arī sporta jomu.

Fiziskās kultūras teorija un prakse ir cieši saistītas ar inovāciju. Ņemot vērā visus apstākļus gan mācību iestādēs, gan sporta iestādēs vajag izstrādāt jaunas fiziskās audzināšanas koncepcijas, jārada jaunas sistēmas, jaunas programmas, kuras sagatavos jaunos sportistus un pozitīvi ietekmēs skolas jauniešu fizisko sagatavotību. Savā darbā vajag atbrīvoties no vecām, arhaiskām metodēm, priekšroka jādod jaunām, mūsdienīgām metodēm, kuras tiks ieguldītas skolēnu un jauno sportistu attīstības visos etapos.

No šejienes izriet nepieciešamība, pamatos mainīt profesionālās darbības speciālistus sporta sfērā. Sporta pasniedzēju sagatavošanas iestādēm jāvelta lielāka uzmanība studentu radošai domāšanai, sporta stundas inovatīvai sagatavošanai. Jaunajiem darbiniekiem ir jābūt konkurēt spējīgiem, jāmāk strādāt komandā, savā darbā jāievieš jauni risinājumi un metodes, jāmāk motivēt skolnieki, nodarbību laikā jārada draudzīga un veselīga vide.

Mūsdienās, visi darbinieki, kuri ir saistīti ar sporta sfēru, saskaras ar jauninājumiem. Inovācijas, kuras var pasniegt treneris, sporta skolotājs ir ļoti daudzveidīgas. Jaunā sporta treniņa vai mācību stundas metodes var būt: bērnu fiziskā attīstība izmantojot rotaļas, inovatīvs darbs ar problemātiskajiem bērniem, dialogu pasniegšana u.c.

Bet inovāciju izmantošanai ir jābūt optimālai. Ļoti svarīgi ir optimāli sagatavoties treniņam vai mācību stundai, racionāli sadalīt spēkus, lai noteiktā laika vienība saņemtu vislielāko atdevi. Optimizācijas būtība – treneris vai sporta skolotājs novērtē sportista fizisko sagatavotību, zina un māk pielietot atbilstošas metodes.

Ļoti svarīgi ir ieviest inovācijas arī ārpus stundu sportā. Te mēs domājam tos, kuriem sports ir veselīgs dzīves veids, brīvā laika pavadīšana. Svarīgi, lai bērni un jaunieši ir ieinteresēti fiziskajā attīstībā.

Treneriem un sporta skolotājiem ir svarīgi inovācijas saistīt ar jaunākajām aktualitātēm sporta jomā un citās zinātnēs.

Arī ārstnieciskajā vingrošanā inovācijas ir ļoti svarīgas. Tās tiek pielietotas apmācībā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās atpalicības traucējumiem. Šiem audzēkņiem ir svarīgi ieviest sadarbību veicinošus vingrinājumus. Vingrinājumus, kuri attīsta individuālismu un rosina uz sacensību.

Jāatzīmē, ka sporta apģērbs arī soļo laikmetam līdzi. Pēdējā laikā ir parādījies ļoti liels un plašs sporta apģērbu un apavu klāsts. Ražotāji visu laiku seko līdzi gan sportistu, gan skolēnu, kuri nodarbojas ar sportu, vajadzībām. Pie inovācijām droši varam likt klāt arī sporta briļļu ražošanu un pleijeru ražošanu.

Vēsture apliecina, ka fiziskās kultūras un sporta attīstība ir likumsakarīgs process cilvēku sabiedrības dzīvē. Pateicoties inovācijām, cilvēkiem kļūst interesantāk un vieglāk nodarboties ar sportu. Vieglāk ir sasniegt rezultātus un gūt prieku no nodarbībām. Inovācijas nekad neļaus stāvēt sportam uz vietas!

Publicēts Par visu

Sava biznesa uzsākšana uz kredīta

Pasaulē ir aptuveni 200 miljoni dažādu lielāku un mazāku uzņēmumu, bet akciju sabiedrības, kas kotējās dažādās pasaules biržās kopā ir vairāk kā 45 tūkstoši. Protams, paši bagātākie uzņēmumi iegūst lielu daļu no kopējās industrijas peļņas un arī lielāko mediju uzmanību, bet ir neskaitāmi daudz mazāku uzņēmumu, kuriem ir pat lielākas izaugsmes iespējas, kā arī labāki biznesa modeļi nekā šīm lielajām kompānijām. Un jebkurā ekonomikā vislielāko guvumu valstij tieši nodokļu veidā parasti rada uzņēmēji ar maziem un vidējiem uzņēmuma apmēriem, jo šādu uzņēmumu parasti ir visvairāk. Un tāpēc šajā rakstā es centīšos apskatīt jautājumu par to vai uzņēmumu startēt ar kredīta palīdzību ir laba ideja, vai tomēr to nevajadzētu darīt?

Kad mēdijos tiek intervēti dažādi ekonomisti un politiķi, tad vienmēr iet saruna par to, ka vajag attīstīt uzņēmējdarbību, vajag piesaistīt jaunas investīcijas un palielināt kreditēšanu, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Un, lai gan viss tas ir ļoti labi, tomēr kredīts diezgan bieži var nodarīt tieši lielāku ļaunumu nekā labumu!

Uzņēmējs, kas grasās darboties kādā noteiktā nozarē parasti sākumā izpēti savus konkurentus to, cik daudz nauda būs vajadzīga, lai uzsāktu biznesu un cik varētu gūt vajadzīgs laiks, lai sātu gūt pirmos ienākumus un pēc tam arī peļņu. Protams ir nozares, kurās ir iespējams sākt biznesu ar mazu pamatkapitālu un reinvestējot ienākumus arī lēnām audzēt pašu uzņēmumu. Bet daudzās nozarēs ienākšanas barjera ir augsta un lai uzsāktu biznesu ir vajadzīgi lieli naudas līdzekļi, tāpēc jaunie uzņēmēji nereti meklē investīcijas vai arī ņem kredītus, lai pirktu dažādas iekārtas un algotu darbiniekus. Un tad, kad uzņēmums sāk gūt ienākumus un peļņu, tad šis kredīts arī tiek lēnām atmaksāts vai arī, ja tika piesaistītas investīcijas, daļa no peļņas tiek atdota investoriem. Pilnīgi jaunam uzņēmumam kredītu parasti saņemt ir visai problemātiski, jo bankas nelabprāt finansē šādus riskantus darījumus un vienīgais aizdevums, ko tu vari saņemt bez garantijas ir ātrie kredīti bet ar to noteikti nepietiks, lai uzsāktu veiksmīgu biznesu!

Es noteikti neieteiktu jaunajiem uzņēmējiem meklēt investīcijas vai kredītus, bet sākt labāk darboties kādā jomā, kur ir maza ieejas barjera un ir vajadzīgs darbs un zināšanas, lai varētu apsteigt konkurentus. Pēc tam, kad sāk nākt peļņa tad pamazām var iespraukties aizvien lielākās un lielākās jomās un palēnām audzēt gan savu kapitālu gan arī savas iemaņas un tikai tad sākt darboties kādā pavisam “sulīgā” nozarē, kur peļņas iespējas arī ir daudz lielākas nekā šajās sākuma stadija nozarēs. Ja tu esi īsts biznesmenis, tad tu noteikti arī pats sapratīsi, ka šāds tad arī ir pareizais ceļš, jo, lai gan ir iespējams, ka ar kredītu vai investīcijām tev paveiksies un tu izveidosi pelnošu uzņēmumu, tomēr tur ir iesaistīts daudz lielāks risks un ja jau tev nav kapitāls tad ir liela iespēja, ka tev arī nav pietiekoši zināšanu, lai vadītu šāda izmēra kompāniju un tāpēc vajag sākt pamazām un nemitīgi augt un attīstīties.

Publicēts Par visu

Algots darbs un kredīti

Pasaulē lielākā daļa cilvēku strādā tieši algotu darbu un lai gan uzņēmēji ir tie, kas dzen mūsu ekonomiku uz priekšu, tomēr algots darbaspēks ir vairākumā un algotu darbu strādāt ir daudz vieglāk, jo nav jāuztraucas par to, kā samaksāt algas saviem darbiniekiem, nav jāuzņemas tik lieli riski un jebkurā brīdī var meklēt citu darba vietu. Latvijā par mikrouzņēmumiem tiek uzskatīti uzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem un apgrozījumu mazāku par 2 miljoniem Eiro, par maziem tiek uzskatīti uzņēmumi līdz 50 darbiniekiem un 10 miljoniem eiro apgrozījuma un par vidējiem līdz 250 darbiniekiem un 43 miljoniem apgrozījuma, bet visi, kur ir vairāk kā 250 darbinieki ir lielie uzņēmumi. Pamatā lielāko daļu no algotajām darba vietām nodrošina tieši mazie, un vidējie uzņēmumi, bet mikrouzņēmumi dažu gadu laikā parasti izaug līdz mazajiem vai arī bankrotē.

Ja tu esi algota darba strādnieks, tad tu noteikti saņem katru mēnesi noteiktu naudas daudzumu, kas tad arī ir tavi līdzekļi, lai iegādātos ēdamo, samaksātu komunālos maksājumus un īri vai kredītu un arī izklaidētos. Bet lielākajai daļai cilvēku ar šo naudu nepietiek un tāpēc arī ir ļoti aktīva patēriņa kreditēšanas nozare, kur cilvēkiem tiek piedāvāti gan aizdevumi gan ilgāka termiņa kredītsaistības, lai nosegtu šos budžeta robus. Bet tas savukārt nozīmē, ka šiem algotā darba strādniekiem nākotnē vajadzētu sākt pelnīt vairāk, jo kredīts nenoliedzami tev būs jāatmaksā un ja jau tu tagad nespēj savilkt savu budžetu kopā un aizņemies lai pildītu robus, kas būs tad, kad tev būs jāsāk maksāt šie kredītu maksājumi?

Algotam darbam lielākoties būtu jābūt, kā iesākumam, lai pēc tam jebkurš varētu sākt savus biznesus vai arī veidot pasīvos ienākumus, jo visu dzīvi mainīt savu laiku pret naudu nebūt nav izdevīgi un ņemot vērā, ka uzņēmēji no tevis naudu arī nopelna, tad ilgtermiņā tu zaudēsi visai lielu naudas summu. Protams, ne visi ir uzņēmēji un to es saprotu, bet maza uzņēmuma veidošanā nav vajadzīgs nemaz tik stiprs šis uzņēmēja gēns, ir vajadzīga tikai nedaudz pacietība un zināšanas kādā jomā, kurā tad varētu izveidot šo uzņēmumu. Sākumā pat nevajag algot darbiniekus un tu pats vari būt uzņēmuma vienīgais darbinieks, bet vēlāk kad sāk augt apgrozījums vai peļņa tad pamazām sākt algot kādus citus darbiniekus, tādā veidā nodrošinot viņus ar darbu un atbrīvojot savu laiku, lai tu varētu darīt citas lietas, kas tev uzņēmumā ir svarīgākas nevis darīt pilnīgi visu sākot no grāmatvedības līdz nodokļu nomaksai un protams pašai biznesa plānošanai, klientu meklēšanai, mārketingam un arī savu pakalpojumu izpildē vai preču ražošanai.

Publicēts Par visu

Vai darba sludinājumi ir tā vērti?

Ikviens, kurš kaut reizi savā mūžā ir meklējis darbu vai meklējis darbiniekus savam uzņēmumam noteikti zina tādu lietu kā darba sludinājumus dažādās vietās sākot no avīzēm līdz interneta portāliem. Tad nu domāju ir vērts padomāt, vai šādi darba sludinājumi ir tā vērti gan to publicētājiem, gan darba meklētājiem un tātad sludinājumu lasītājiem.

Skatoties no darba meklētāja skata punkta, domāju, ka šādi darba sludinājumi, īpaši internetā izvietoti darba sludinājumi, ir ļoti labi ikvienam, kurš cenšas atrast darbu, jo tie ir ne tikai ļoti ērti, jo īsā laikā ir iespējams pārskatīt lielu daudzumu dažādu sludinājumu, tie ir arī viegli saprotami, jo visbiežāk satur pamata informāciju, piemēram, par to, kādai izglītībai ir jābūt darba meklētājam, kādai iepriekšējai pieredzei ir jābūt un kāda būs konkrētās darba vietas specifika.

Taču šie sludinājumi arī no darba meklētāja puses ir koks ar diviem galiem, jo arvien biežāk dažādu sludinājumu portālos parādās sludinājumus, kuri ne tikai nesatur pietiekami daudz informācijas, bet kuri arī ir ļoti dīvaini un šaubīgi, jo vai nu piedāvā par daudz, vai tieši otrādi piedāvā tik maz informācijas, ka ir grūti saprast, kāda darba vieta tiek piedāvāta.

No otras puses skatoties no darba devēja skata punkta darba sludinājumi visai bieži ir liela naudas izmešana ar ne pārāk labiem rezultātiem. Izvietot darba sludinājumus avīzēs un nu jau pat arī interneta portālos vairs nav neko lēti, un, ja tu esi darba devējs ar ierobežotiem līdzekļiem, tev visdrīzāk būs vai nu jāaizņemas bezprocentu kredīts, kredīts ar sliktu kredītvēsturi vai jāiekrāj nauda, lai darba piedāvājumu varētu izvietot pietiekami daudz vietās, lai to tiešām pamanītu arī konkrētai pozīcijai piemēroti un kvalificēti potenciālie darbinieki. Tādēļ darba devējiem ieteiktu, pirms ķerties klāt darba sludinājumu izvietošanai, pamēģināt darbiniekus atrast mutvārdu veidā, jo šādi nereti ir iespējams iegūt labākus, kvalificētākus un čaklākus darbiniekus, nekā tas būtu iespējams no darba sludinājumiem.

Protams, es nesaku, ka visi sludinājumi ir slikti, jo, piemēram, sludinājumu izvietošana mājas lapās, kuras specializējas darba sludinājumos nevis sevī apvieno visu veidu sludinājumus, bieži vien var atrast patiešām labus sludinājumus un tātad arī labas darba vietas , taču, sludinājumu izvietošana universālajos sludinājumu portālos patiešām nav laba ideja.

Publicēts Par visu

Kā mainot darbu nepalikt bez naudas?

Darba maiņas mūsdienās notiek aizvien biežāk un biežāk un vai tas būtu dēļ automatizācijas, atlaišanas vai vienkārši labāka darba meklējumos tam jau vairs īsti nav nozīmes. Galvenais visā šajā procesā ir saprast, kā nepalikt bez naudas un lai nevajadzētu badoties, kamēr tiek pārvarēts šis grūtais periods. Darba maiņas notiek dažādi un periods starp šīm maiņām arī var būt dažāds sākot no dažām dienām līdz pat vairākiem mēnešiem vai gadiem, ja tiešām nav iespējams neko atrast. Un tāpēc, ka šie termiņi mainās, parasti ir ļoti grūti neprognozēt, cik daudz nauda būs vajadzīga un izdomāt, kā labāk pārvarēt šo periodu. Pamatā ir divas izvēles iespējas, kā parēvēt šo periodu un tās ir:

  • Jau iepriekš iekrāt – Vispareizāk būtu darīt tā, ka jau iepriekš, pirms darba maiņas iekrāt naudu vai arī izveidot rezerves iekrājumus, kurus tad varētu tērēt brīdī, ja tiec no darba atlaists. Krāšana ir grūts darbs, bet ja ir nākotnē plānots mainīt darbu, tad noteikti, ka vajadzētu izveidot šos iekrājumus, kas tad ļautu tev izturēt šos grūtos periodus un bez piepūles atrast jaunu darbu. Iekrāt parasti būtu labi no 3 līdz 6 mēnešalgām un ar šādu naudas apjomu vajadzētu būt pietiekoši, lai tu varētu izdzīvot pat pus gadu bez darba, un nereti ir iespējams krietni samazināt savus ieteikumus un, tādā veidā izdzīvot pat vēl vairāk nekā pirms darba zaudēšanas.

  • Ņemt kredītu – Otrs variants ir ņemt patēriņa kredītu vai kādu citu ilgtermiņa aizdevumu, lai šo posmu pārvarētu un pēc tam lēnām atmaksāt naudu kad tiek iegūts jaunais darbs. Kredītu parasti bankas nevēla izsniegt, ja nav oficiālas darba vietas, bet privātie kreditori, iespējams, jums šādu aizdevumu izsniegt. Bet esiet uzmanīgi ar procentiem un neaizņemieties vairāk, kā ir tiešām vitāli nepieciešams, jo aizņemties ir daudz vieglāk nekā atdot.

Ja neviens no šiem variantiem jums nav pieejams vienmēr ir iespēja pilnīgi savilkt savu jostu un tērēt naudu tikai pārtikai un citām pirmās nepieciešamības precēm, bet tajā pat laikā aktīvi meklēt jaunu darba vietu, kaut vai strādājot mēnesi par brīvu un pierādot sevi darba devējam. Noteikti, ka darba maiņa nav viegls periods, bet šie paņēmieni varēs padarīt tā jau slikto garastāvokli nedaudz labākā un ļaus vairāk domāt tieši par jaunā darba atrašanu nevis par to, kā būs iespējams izdzīvot, jo ir šīs rezerves.

Ja jūs darbu maināt brīvprātīgi, tad noteikti, ja nauda pirms tam ir jāiekrāj, vai arī neejiet prom līdz neesiet atraduši jaunu amatu, bet ja darbu zaudējāt negaidīti, tad nekas cits neatliks, kā ņemt kredītu, vai arī aizņemties no saviem draugiem un radiniekiem.

Publicēts Par visu

Transporta innovācijas

Transporta industrija ir milzīga, jo tajā ir iekļauts viss sākot no sabiedriskajiem transportiem līdz kravu pārvadājumiem un kurjeriem. Un transporta sistēma ir arī tā, ko mēs dienu dienā izmantojam, lai pārvietos paši un pārvietotu dažādas preces, tādēļ ir svarīgi, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Tieši tāpēc ar vien tiek rastas jaunas un jaunas inovācijas transporta jomā, kuras nodrošinās ātrākas, videi draudzīgākas un vispārīgi labākas transporta industrijas pastāvēšanu.

Inovācija, kura ir jāmin pirmā saistībā ar transporta industriju, ir elektriskās automašīnas, kas ir milzīgs solis, lai pastāvētu transporti, kas ir ne tikai lētāki, bet kuri ir arī daudz draudzīgāki videi, jo transporta industrija ir viens no lielākajiem vides piesārņotājiem. Tā sauktie elektromobiļi ir automašīnas, kuras degvielas vietā izmanto elektrību, tādējādi neizdod kaitīgās izplūdes gāzes. Viss, kas tev ir jādara pēc pārvietošanās ar elektromobili, ir jāpieslēdz šī mašīna elektrībai, lai tā atkal uzlādētos, un tu to vari izmantot atkal un atkal.

Vēl viena inovācija, kura nākotnē varētu ievērojami atvieglot mūsu dzīves, samazinot sastrēgumus, ir tā sauktie gudrie ceļi, jeb ar sensoriem un datorsistēmām aprīkoti ceļi, kuri paši nolasītu datus par to, cik daudz spēkrati atrodas uz katra ceļa, un informētu šoferus par šiem datiem un ieteiktu ceļus, kuri būtu tiem daudz izdevīgāki. Un, lai gan šādas ceļu sistēmas noteikti būtu ļoti dārgs prieks, tās varētu būt atbilde, lai izbeigtu nepatīkamos un nogurdinošos ceļu sastrēgumus.

Un milzīga transporta industrijas problēma ir, protams, arī stāvvietas un to pieejamība, jo cik nav pieredzēts, ka īpaši lielu pilsētu centros un pie lielveikaliem visas stāvvietas ir aizņemtas un tu ilgu laiku riņķo pa kvartālu, līdz beidzot atbrīvojas kāda stāvvieta. Inteliģentā stāvvietu sistēma ievērojami atvieglotu šo procesu. Šī sistēma ir balstīta uz konceptu, ka stāvvietās katrā atsevišķas automašīnas novietošanas vietā būtu iebūvēti sensori, kuri, ar attiecīgu aplikāciju vai programmu palīdzību, informētu šoferus par to, kur tev tuvumā ir pieejamas brīvas stāvvietas. Šāda sistēma ne tikai atvieglotu mūsu stāvvietu meklējumus, bet arī ievērojami samazinātu laiku, cik mēs pavadām meklējot brīvu stāvvietu.

Lai gan uz elektrību ejošās automašīnas jau ir realitāte, nākamās divas pieminētās inovācijas vēl ir tikai nākotnes vīzijas, kuras vēl ir jāīsteno. Bet pat šīs nākotnes vīzijas padarītu transporta industriju daudz ērtāku kā mums tā tiem, kuriem tā ir jāregulē.

Publicēts Par visu

Būvniecības innovācijas

Būvniecība ir nozare, kura nodrošina, ka cilvēkiem ir ēkas kurās dzīvot, ēkas kurās strādāt, ēkas kurās atpūsties un ka šīs ēkas ir drošas, sakārtotas un ērtas. Un, lai gan būvniecības nozare varētu būt viena no vecākajām nozarēm, jo galu galā jau cilvēka pirmsākumos tik būvētas primitīvas ēkas un celtnes, un to mēs turpinām darīt vēl mūsdienās un turpināsim darīt arī nākotnē. Protams, ir grūti salīdzināt mūsu senču būvniecības tehnikas ar tagadējām metodēm un to pašu noteikti nākotnes cilvēki varēs teikt par mūsdienu būvniecības taktikām, tieši tādēļ ir nepieciešams meklēt jaunas un jaunas inovācijas, kuras nodrošinātu, ka mūsdienu būvniecība kādreiz pārtaptu par nākotnes būvniecību.

3D printeri jau vairs nav nekāds jaunums vai retums, jo tie ir kļuvuši par lielisku rīku dažādās jomās. Un viena no šīm jomām ir arī būvniecība, jo pavisam nesen 3D printerus sāka izmantot ne tikai, lai drukātu dažādus priekšmetus no plastmasai līdzīga materiāla, bet arī lai uzreiz drukātu sarežģītas būvju konstrukcijas no betona.

Kā jauna inovācija būvniecībā ir arī jāmin “mazo māju kustība”, kura, lai gan aizsākās jau 1997 gadā, kad Sāra Susanka sāka polarizēt pēc iespējas mazāku māju būvniecību, nesen atkal šī kustība ir uzņēmusi apgriezienus, jo cilvēki labprātāk ceļ pēc iespējas mazākas mājas lielo villu vietā, lai samazinātu māju izplatītu un saglabātu ar vien vairāk dabas.

Vēl viena inovācija, kura nav specifiska būvniecības industrijai, taču noteikti nodrošinās šīs industrijas attīstību un vienkāršošanu, ir arī tā dēvētā virtuālā realitāte. Mēs esam redzējuši, ka virtuālo realitāti izmanto, lai attīstītu, piemēram, datorspēļu industriju, bet kādēļ gan lai šīs pašas tehnoloģijas nevarētu izmantot arī būvniecībā, jo tās nodrošinātu, ka klientam burtiski būtu iespēja redzēt un apskatīt savu māju pirms tā vēl ir uzcelta. Tas arī atvieglotu būvnieku nepieciešamu radītu un skaidrot sarežģītus plānus, lai tikai klients saprastu, kā izskatīsies viņu topošā māja. Vai nebūtu lieliski uzprojektēt savu sapņu māju un jau pavadīt tajā kādu laiku, lai saprastu, vai tas ir tiešām tas ko tu vēlies, pirms vēl šī māja ir uzcelta?

Inovācijas ir ikvienas industrijas nozīmīga sastāvdaļa, jo tās parāda to, kā šī industrija spēj attīstīties un pielāgoties pasaulei, kura nemitīgi pilnveidojās. Un arī būvniecības industrija, manuprāt, līdz šim inovāciju jomā ir visai labā stāvoklī.

Publicēts Par visu

Apģērba inovācijas

Apģērbs ir mūsu ikdiena un mūsu svētki, jo mēs visu laiku valkājam kaut kāda veida vai formāta apģērbu. Un arī pati apģērbu ražošanas un pārdošanas industrija ir viena no lielākajām pasaules industrijām, kura nemitīgi attīstās un izdomā jaunas inovācijas, kuras nākotnē varētu pilnībā izmainīt kā pašu apģērbu industriju, tā arī mūsu ikdienu un attieksmi pret apģērbu.

Viena no jaunākajām inovācijām saistībā ar apģērbu ir, ka tas ir sākts ražot ne tikai no ierastajiem materiāliem, bet mūsdienās jau to mēģina ražot pat no tādām šķietami apģērba ražošanai galīgi nepiemērotām vielām kā, piemēram, piena, tējas vai kafijas. Virkne izgudrotāju ir nākuši klajā ar veidiem kā no šīm vielā izgatavot pavedienu, kas pēc tam var tikt pārvērsts par audumu un apģērbu. Tas patiešām ir solis pretī ilgtspējīgas un videi draudzīgas apģērbu industrijas izveidei.

Vēl viena nu jau visai plaši attīstīta modes inovācija ir arī tādu materiālu kā plastikāta maisiņu un alus pudeļu izmantošana apģērba ražošanā. Izrādās, ka šie pārstrādājamie materiāli ir ne tikai ļoti labi, lai tos pārstrādātu un izmantotu otrreiz, bet tos arī lieliski var izmantot, lai radītu dažādus apģērba gabalus. Drīz vien mums nebūs jāuztraucas par atkritumu pārstrādi vai auduma materiālu trūkumu, jo visi mūsu atkritumi tiks pārstrādāti precēs, kuras mēs varam atkal izmantot.

Un arī dažādu rakstainu un krāsainu audumu iegūšanas proces ir ieguvis jaunu un aizraujošu inovāciju. Mūsdienās izmantojot digitālos printerus ir iespējams ne tikai vienkārši izdrukāt jebkādus rakstus uz audumiem, bet arī pilnībā no jauna izveidot dažādas audumu faktūras, griezumus un formas, limitējot nepieciešamību maksāt par dārgiem audumiem vai maksāt, lai audumi tiktu nokrāsoti vai apdrukāti ar konkrēto rakstu. Un ar 3D printeru palīdzību, kuri neilgā laikā ir ieguvuši milzu popularitāti, nu jau ne tikai ir iespējams izdrukāt nelielas rotas vai figūriņas, bet veselus apavus, apģērbus vai konkrētas apģērbu detaļas, kuras var pielietot, lai izveidotu vēl nebijušas modes tendences.

Mūsdienās inovācija ir process, kas norit jebkurā industrijā, jebkurā sektorā un jebkurā procesā, un arī modes industrija neatpaliek radot jaunus vaidus no kā ražot, kā ražot un kā pārdot pavisam jaunus apģērbus un veidot jaunas, ilgtspējīgas modes tendences.

Publicēts Par visu

Izglītības inovācijas

Izglītībai, kā galvenajam personības sociālās attīstības līdzeklim, vajag mainīties atkarībā no mūsdienu sabiedrības pieprasījuma. Par šo faktu ir grūti strīdēties. Mūsdienu pedagoģija ir nestabila un ieviest tajā inovācijas, ir grūti. Lai saprastu cik veiksmīgas ir jaunās metodes un mācīšanas formas ir jāpaiet diezgan ilgam laikam. Mūsdienu sabiedrība nav spējīga mācīt jauniešus pēc novecojušām metodēm. Tāpēc inovāciju jautājums izglītībā ir ļoti ass un aktuāls.

Mēs nevaram teikt, ka tāda parādība – inovācija, izglītības sistēmā ir parādījusies nesen. Savā laikā ar šiem jautājumiem , jaunām organizāciju formām, mācību – audzināšanas procesu ir nodarbojušies: J. Komenskis, R. Šteiners, L. Vigodskis, kurš pedagoģijā un psiholoģijā atklāja daudz jaunu virzienu. Jāatceras arī P. Galperina un A. Leontjeva vārdi. Visi šie pasaulē pazīstamie cilvēki bija pirmie, kuri sāka pārveidot zināšu un iemaņu sistēmu.

Mūsdienās jēdziens izglītības inovācija nozīmē atjaunošanu un jaunievedumus. Kāds ir progresa mērķis? Viennozīmīgi viss jaunais, kas tiek radīts izglītības sistēmā, viss, kas tiek pielietots apmācības rezultāta efektivitātei. Tas nozīmē, ka mūsdienu apmācības standarti ir novecojuši un ir vajadzība radīt jaunas pieejas mūsdienu augošās jaunatnes apmācībai. Galvenais šī jautājuma, par izglītības inovācijām, rašanās iemesls ir krīze visā izglītojošajā sistēmā. Visi jaunievedumi, kuri tiek radīti un izmēģināti mācību iestādēs ir piesaukti atrisināt daudzās problēmas un atrast izejas to risināšanai. Šodien varam izcelt daudz pretrunu , kuras ar laiku saasinās un vēl joprojām nav atrisinātas:

Pretrunas starp skolnieku standarta apmācīšanu un individuālajām interesēm un spējām.

Pretrunas starp zinātnes attīstības tempiem un skolnieku iespējām to apgūšanā.

Izglītības inovāciju problēmas.

Izglītības inovāciju problēmas sākas pašā pirmajā to izstrādes un ieviešanas etapā. Neviens no jaunāko pedagoģisko pieeju autoriem nevar pierādīt, ka viņa plāns efektīvi darbosies izglītības laukā un nav spējīgs motivēt citus autorus pievienoties viņa jaunajai koncepcijai. Lai tur vai kā – jebkura inovācija, tas ir liels risks. Neviens nevar būt pārliecināts, ka risks attaisnosies.

Tomēr, nepārtraukti notiek mēģinājumi ieviest dažādas inovācijas un pilnveidot tehnoloģijas izglītības jomā. Notiek mēģinājumi klasificēt jaunievedumus un sadalīt tos vairākos veidos.

Izglītības inovācijas būtība ir veiksmīgu, darbojošos pieeju meklēšanā un jaunās paaudzes apmācīšanā. Jebkuriem jaunievedumiem ir jāatbilst mūsdienu sabiedrības un informāciju tehnoloģijas vajadzībām. Inovācijām ir jāatbilst vienai no četrām izplatīšanās jomām:

  • Audzināšanā.
  • Apmācīšanā.
  • Vadīšanā.
  • Kadru pārkvalificēšanā.

Izglītības inovācijas uzreiz ir jāievieš visās četrās augstāk minētajās jomās. Lai pārbaudītu to efektivitāti ir svarīgi nebaidīties riskēt. Pretējā gadījumā, mēs riskējam ilgi iesprūst novecojošajos mācības un audzināšanas modeļos.

Publicēts Par visu

Darba tirgus inovācijas

Mūsdienu darba tirgus ir palicis ļoti kompetetīvs gan no darba devēju puses gan arī no darba ņēmēju puses, jo abās kategorijās cilvēki vēlas tikai to labāko un nevēlas samierināties ar ne tik labu algu vai arī ne tik labiem darbiniekiem. Darba tirgū vienmēr ir pastāvējusi sīva konkurence starp uzņēmumiem, kas izķer labākos speciālistus un var piedāvāti tiem labāku atalgojumu, labākus darba apstākļus un citas līdzīgas lietas. Cilvēki vienmēr vēlas labāk un nav nozīmes kurā darba tirgus pusē tu atrodies, vienmēr pastāv izvēles iespējas. Mūsdienās abām iesaistītajām pusēm ir pieejami dažādi interneta resursi, kā linkedin.com profesionālais sociālais tīkls, tā arī sludinājumu portāli, tādi, kā ss.lv un pat vakances.lv , kas ir tieši darba tirgus sludinājumu portāls. Bet visas šīs inovācijas, lai gan ir spējušas mazliet atvieglot situāciju nav spējušas to pilnībā izkliedēt un uzņēmumi vēl jo projām nesēj atrast labus darbiniekus un darbinieki labus uzņēmējus. Bet kāds tad būtu īstais vai tā teikt ideālais risinājums un kā mēs varam uz tādu tiekties?

Darba devējs

No darba devēja puses lielas inovācijas šajā darba tirgus stāvoklī nav, jo darba devējam vēl jo projām pamatā ir jāizvieto sludinājumi un jācer, ka pietiekoši gudri cilvēki atsauksies uz tiem un tas kas notiek pēc tam jau nav viņu rokās. Protams, gudrāki darba devēji izvēlas meklēt cilvēkus ne tikai caur darba sludinājumiem, bet arī individuāli caur paziņām un citiem resursiem, tādā veidā nevis meklējot kokorētas cilvēku prasmes bet gan meklējot spējīgus cilvēkus, kas varēs iemācīties jebko, ko viņiem sniegs. Šāda atlase, protams, ir ilga un nenoliedzami arī sarežģītāka bet atdeve, ko darba devējs var iegūt no šādas meklēšanas ir daudz lielāka, jo cilvēki ir uzņēmuma pamats un bez darbiniekiem darba devējam nebūs iespējams sasniegt savus mērķus.
Runājot par nākotni ja kāds vēlētos atrisināt pilnībā šo situāciju būtu jāizveido pilnīga datubāze ar cilvēku prasmēm un ne tikai, jo būtu jāiekļauj arī viņi gribasspēka mērījumi, rakstura iezīmes un citas prasības, kad pašlaik varētu šķist absurdas vai pat diskriminējošas, bet tā nu tas ir, jo darba devēji meklē cilvēkus, kas ir tieši piemēroti viņu vajadzībām nevis kuru katru cilvēku.

Darba ņēmējs

Arī darba ņēmējiem pēdējo gadu laikā, lai gan situācija ir nedaudz uzlabojusies ar interneta sludinājumiem nav izdevies atrisināt šo problēmu un, ja tiek zaudēts darbs cilvēki nereti mēnešiem ilgi meklē un cenšas atrast savu nākamo darba vietu. Darba ņēmējam pamatā ir izvēles iespējas starp dažādiem vispārējiem darbiem, kā pārdevējiem konsultantiem utt, ko būtībā var darīt ikviens, bet dažādi specializēti darbi jau ir pavisam kaut kas cits, un šādus amatus cilvēki nereti izķer ļoti ātri. Galvenais, kas darba ņēmējam ir jāsaprot ir tas, ko viņš patiešām vēlas, un kādu viņš redz savu darba nākotni, jo bez skaidras vīzijas un redzējuma, ko cilvēks vēlas varēs atrast tikai nepatīkamus darbus.

Manuprāt gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir pēc iespējas vairāk jāprot izdomāt, kas viņiem tieši ir vajadzīgs un kāda ir vai nu darba prasības no darba devēja puses vai arī algas un citu lietu prasības no darba ņēmēja puses. Bez šīs informācijas brīva pieejamības atrisināt šo problēmu mums vienkārši nebūs iespējams.

Publicēts Par visu