Sporta inovācijas

Mēs visi, vairāk vai mazāk, esam saskārušies ar dažādiem sporta veidiem. Dotajā laikā, sporta inovācijām (jauninājumiem, jaunievedumiem) tiek piešķirta papildus uzmanība. Tas ir saistīts ar mūsu valsts, lielām un nopietnām izmaiņām ekonomikā, politikā, cilvēka garīgajā dzīvē. Visas šīs izmaiņas ir skārušas arī sporta jomu.

Fiziskās kultūras teorija un prakse ir cieši saistītas ar inovāciju. Ņemot vērā visus apstākļus gan mācību iestādēs, gan sporta iestādēs vajag izstrādāt jaunas fiziskās audzināšanas koncepcijas, jārada jaunas sistēmas, jaunas programmas, kuras sagatavos jaunos sportistus un pozitīvi ietekmēs skolas jauniešu fizisko sagatavotību. Savā darbā vajag atbrīvoties no vecām, arhaiskām metodēm, priekšroka jādod jaunām, mūsdienīgām metodēm, kuras tiks ieguldītas skolēnu un jauno sportistu attīstības visos etapos.

No šejienes izriet nepieciešamība, pamatos mainīt profesionālās darbības speciālistus sporta sfērā. Sporta pasniedzēju sagatavošanas iestādēm jāvelta lielāka uzmanība studentu radošai domāšanai, sporta stundas inovatīvai sagatavošanai. Jaunajiem darbiniekiem ir jābūt konkurēt spējīgiem, jāmāk strādāt komandā, savā darbā jāievieš jauni risinājumi un metodes, jāmāk motivēt skolnieki, nodarbību laikā jārada draudzīga un veselīga vide.

Mūsdienās, visi darbinieki, kuri ir saistīti ar sporta sfēru, saskaras ar jauninājumiem. Inovācijas, kuras var pasniegt treneris, sporta skolotājs ir ļoti daudzveidīgas. Jaunā sporta treniņa vai mācību stundas metodes var būt: bērnu fiziskā attīstība izmantojot rotaļas, inovatīvs darbs ar problemātiskajiem bērniem, dialogu pasniegšana u.c.

Bet inovāciju izmantošanai ir jābūt optimālai. Ļoti svarīgi ir optimāli sagatavoties treniņam vai mācību stundai, racionāli sadalīt spēkus, lai noteiktā laika vienība saņemtu vislielāko atdevi. Optimizācijas būtība – treneris vai sporta skolotājs novērtē sportista fizisko sagatavotību, zina un māk pielietot atbilstošas metodes.

Ļoti svarīgi ir ieviest inovācijas arī ārpus stundu sportā. Te mēs domājam tos, kuriem sports ir veselīgs dzīves veids, brīvā laika pavadīšana. Svarīgi, lai bērni un jaunieši ir ieinteresēti fiziskajā attīstībā.

Treneriem un sporta skolotājiem ir svarīgi inovācijas saistīt ar jaunākajām aktualitātēm sporta jomā un citās zinātnēs.

Arī ārstnieciskajā vingrošanā inovācijas ir ļoti svarīgas. Tās tiek pielietotas apmācībā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās atpalicības traucējumiem. Šiem audzēkņiem ir svarīgi ieviest sadarbību veicinošus vingrinājumus. Vingrinājumus, kuri attīsta individuālismu un rosina uz sacensību.

Jāatzīmē, ka sporta apģērbs arī soļo laikmetam līdzi. Pēdējā laikā ir parādījies ļoti liels un plašs sporta apģērbu un apavu klāsts. Ražotāji visu laiku seko līdzi gan sportistu, gan skolēnu, kuri nodarbojas ar sportu, vajadzībām. Pie inovācijām droši varam likt klāt arī sporta briļļu ražošanu un pleijeru ražošanu.

Vēsture apliecina, ka fiziskās kultūras un sporta attīstība ir likumsakarīgs process cilvēku sabiedrības dzīvē. Pateicoties inovācijām, cilvēkiem kļūst interesantāk un vieglāk nodarboties ar sportu. Vieglāk ir sasniegt rezultātus un gūt prieku no nodarbībām. Inovācijas nekad neļaus stāvēt sportam uz vietas!

Publicēts Par visu